ArtykuÅ‚ o kwestiach stomatologicznych - Dla stomatologów

Dodane: 24-08-2016 18:04
ArtykuÅ‚ o kwestiach stomatologicznych - Dla stomatologów ci. Podczas sedacji bardzo duże znaczenie szczególnie u dzieci majÄ… sugestie hipnotyczne. OpowiadajÄ…c maÅ‚emu pacjentowi, że podczas zabiegu znajduje siÄ™ w bajkowym królestwie, kosmosie lub innym wymarzonym przez niego miejscu wykorzystujemy w peÅ‚ni dziaÅ‚anie podtlenku azotu. OpierajÄ…c siÄ™ na samym farmakologicznym dziaÅ‚aniu podtlenku bez sugestii hipnotycznych jego skuteczność może być niewielka. Skuteczność sedacji wziewnej wynosi okoÅ‚o 80% i zależna jest od kilku czynników, takich jak doÅ›wiadczenie lekarza, podatność pacjenta na tÄ™ metodÄ™ uspokojenia, wiek i konstytucja psychofizyczna pacjenta. Kwalifikacja pacjentów do sedacji wziewnej opiera siÄ™ na wskazaniach i przeciwwskazaniach do jej stosowania. Metoda ta posiada wiele wskazaÅ„ do których należy silny lÄ™k przed leczeniem stomatologicznym, silny lÄ™k przed iniekcjami, nadmierny odruch wymiotny, nadpobudliwość nerwowa, konieczność wykonywania dÅ‚ugich i nieprzyjemnych zabiegów. Poza tym sedacja wziewna powinna być metodÄ… z wyboru u pacjentów z astmÄ…, padaczkÄ…, chorobami serca, nadciÅ›nieniem krwi czy hemofiliÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/DentofobiaProblematyczne ósemkiÓsemki to bardzo kÅ‚opotliwe zÄ™by - o tym przekonaÅ‚o siÄ™ już wielu. Wychodzi na to, że nie sÄ… nam te zÄ™by do niczego potrzebne, a mogÄ… być powodem poważnych problemów. WyrastajÄ… jako ostatnie, do tego mogÄ… rosnąć etapami, lub nie wyrosnąć wcale, a dla wielu ludzi takie "zÄ…bkowanie" jest bardzo bolesne i utrudnia normalne funkcjonowanie. Bardzo czÄ™sto trzeba ósemki po prostu usunąć - maÅ‚o tego, że same psujÄ… siÄ™ szybciej od innych zÄ™bów, to jeszcze mogÄ… nam "poprzesuwać" pozostaÅ‚e zÄ™by i zwiÄ™kszyć ich podatność na próchnicÄ™. Jeżeli nie ma miejsca na dodatkowe zÄ™by w szczÄ™ce, mogÄ… uszkodzić policzki - ogólnie nic przyjemnego i same kÅ‚opoty. Jeżeli nie chcemy problemów z ósemkami, możemy już usunąć ich zawiÄ…zki (sÄ… widoczne na zdjÄ™ciach RTG), a jeÅ›li już mamy z tym problem - koniecznie trzeba udać siÄ™ do dentysty na zabieg ekstrakcji zÄ™ba - nie warto cierpieć! Koszt implantów stomatologicznychWbrew pozorom - implanty nie sÄ… aż tak inwazyjne. Mimo, że ta "Å›ruba" wyglÄ…da przerażajÄ…co, nie ma ryzyka że zrobi nam krzywdÄ™. WrÄ™cz przeciwnie - jako jedyne uzupeÅ‚nienie nie powoduje utraty koÅ›ci, co jest czÄ™stym problemem wystÄ™pujÄ…cym po utracie naturalnego korzenia zÄ™ba. Jeżeli nie straciliÅ›my korzenia, możemy rozważyć tradycyjnÄ… protezÄ™, czyli koronÄ™. Ale gdy nie mamy takiego "szczęścia" implant jest najlepszym rozwiÄ…zaniem ze wzglÄ™du na trwaÅ‚ość oraz estetykÄ™. Ile to kosztuje? Cenniki sÄ… różne, pamiÄ™tajmy jednak, że do ceny implantu trzeba jeszcze doliczyć koszt korony. Na jeden ubytek musimy liczyć od okoÅ‚o 2-3 tysiÄ™cy zÅ‚otych. Niby sporo, ale w takie rozwiÄ…zanie może siÄ™ jednak opÅ‚acać.

© 2019 http://dla-stomatologow.euroamber.com.pl/