Gdzie iść do dentysty? - Dla stomatologów

Dodane: 29-12-2016 15:05
Gdzie iść do dentysty? - Dla stomatologów ™sÅ‚ami (zÄ™bami sztucznymi) zastÄ™pujÄ…cymi brakujÄ…ce zÄ™by. Do wykonania mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie zÄ™bów filarowych, na których zostanie on osadzony (zacementowany). Most protetyczny może być wykonany ze stopów metali i licowany akrylem (most tymczasowy), kompozytem oraz ceramikÄ…. Wykonuje siÄ™ także mosty ceramiczne Å‚Ä…czone włóknem szklanym oraz mosty na podbudowie cyrkonowej, licowane ceramikÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_protetycznyProfilaktyka stomatologicznaW celu maksymalnego ograniczenia wystÄ…pienia bólów zÄ™bów na tle zmian w obrÄ™bie tkanki twardej i stanów chorobowych miazgi należy: dbać o higienÄ™ jamy ustnej: przynajmniej 2 razy dziennie szczotkować zÄ™by pastÄ… zawierajÄ…cÄ… fluor; delikatnie szczotkować dziÄ…sÅ‚a i jÄ™zyk; przestrzenie miÄ™dzyzÄ™bowe czyÅ›cić niciÄ… dentystycznÄ…; stosować pÅ‚yn do higieny jamy ustnej; ograniczyć spożycie produktów zawierajÄ…cych cukier; stosować dietÄ™ bogatÄ… w wapÅ„; spożywać duże iloÅ›ci wody w celu wspomagania procesu produkcji Å›liny; regularnie kontrolować stan uzÄ™bienia u dentysty: raz na 12-24 miesiÄ…ce ? osoby bez problemów z zÄ™bami i jamÄ… ustnÄ…; co 6 miesiÄ™cy ? dzieci (w celu szybszego wykrycia ewentualnych zmian); przeprowadzać czyszczenie uzÄ™bienia w gabinecie stomatologicznym; w razie potrzeby stosować zalecone przez lekarza kuracje fluoryzacyjne.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3le_z%C4%99b%C3%B3wEndodoncja - definicjaLeczenie kanaÅ‚owe, leczenie endodontyczne, żargonowo endodoncja ? metoda leczenia nieodwracalnych zapaleÅ„ miazgi zÄ™ba. Polega na usuniÄ™ciu (w znieczuleniu) chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zÄ™ba, zdezynfekowaniu ich i wypeÅ‚nieniu odpowiednim materiaÅ‚em, najczęściej gutaperkÄ…. CaÅ‚e leczenie powinno odbywać siÄ™ pod kontrolÄ… radiologicznÄ…, a w niektórych przypadkach w powiÄ™kszeniu (pod mikroskopem operacyjnym).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leczenie_kana%C5%82owe

© 2019 http://dla-stomatologow.euroamber.com.pl/