Kilka ciekawych informacji o stomatologii - Dla stomatologów

Dodane: 26-08-2016 16:46
Kilka ciekawych informacji o stomatologii - Dla stomatologów ajÄ…cych a także stawu skroniowo-żuchwowego czÅ‚owieka. Przed wejÅ›ciem Polski do Unii Europejskiej używano tytuÅ‚u lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże Naczelna Izba Lekarska dopuszcza możliwość używania obydwu tytułów. W Polsce, zgodnie z Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 6581, do roku 2012 tytuÅ‚ lekarza dentysty uzyskuje siÄ™ po 5 latach studiów, odbyciu stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu PaÅ„stwowego (LDEP). Od roku 2013 LDEP zostaÅ‚ zastÄ…piony Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem KoÅ„cowym ? LDEK (art. 5. ustawy). Staż podyplomowy zostaje zniesiony po 1.10.2016 roku (art. 4. ustawy).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stomatologia Na czym opiera siÄ™ nowoczesna stomatologia? Coraz częściej gabinety stomatologiczne decydujÄ… siÄ™ na Å›wiadczenie niepopularnych do tej pory metod leczenia ubytków zÄ™bowych. Takie metody, jak laserowe usuwanie uszkodzonych części zÄ™ba już nikogo nie dziwiÄ…. Co wiÄ™cej, coraz wiÄ™cej chÄ™tnych zgÅ‚asza siÄ™ wÅ‚aÅ›nie po to, aby w ten niekonwencjonalny dość sposób wyleczyć swoje zÄ™by. Jest to bardzo korzystne dla pacjenta z uwagi na to, że takie metody sÄ… zwykle bezbolesne. Chociaż niektórzy stomatolodzy twierdzÄ…, że leczenie w taki sposób jest tak samo skuteczne jak tradycyjne metody, to jednak wielu pacjentów jest nieufnych wobec takich alternatywnych metod leczenia dentystycznego. Pomimo to powstaje coraz wiÄ™cej gabinetów Å›wiadczÄ…cych tego typu usÅ‚ugi stomatologiczne. Estetyka w stomatologii Oprócz najbardziej popularnej dziaÅ‚alnoÅ›ci stomatologicznej, to jest usuwania ubytków w zÄ™bach i leczenia powstaÅ‚ej próchnicy, wielu dentystów oferuje również innego rodzaju zabiegi. Wielu pacjentów przychodzÄ…cych do stomatologa prosi o poprawienie wizerunku uzÄ™bienia. W niektórych przypadkach krzywe uzÄ™bienie czy przebarwienia mogÄ… sprawić, że caÅ‚a twarz wyglÄ…da naprawdÄ™ niekorzystnie. Wtedy stomatologia estetyczna może naprawdÄ™ zdziaÅ‚ać cuda. Już zwykÅ‚e wyczyszczenie zÄ™bów za pomocÄ… specjalistycznych przyrzÄ…dów może sprawić, że nasze zÄ™by bÄ™dÄ… o wiele bielsze i bardziej zachwycajÄ…ce. Wielu osobom pomaga również także na przykÅ‚ad wyrównanie zÄ™bów poprzez spiÅ‚owanie ich, gdy sÄ… bardzo nierówne.

© 2019 http://dla-stomatologow.euroamber.com.pl/